Konkurs z Bartos Cosmetics, do wygrania bielizna Gortex

Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 200zł.

Pomyślnie dodałeś produkt do koszyka Aby przejść do koszyka kliknij poniższy przycisk

Konkurs

REGULAMIN KONKURSU „Konkurs Bartos z Gortex”

(dalej: „Regulamin”)

 • 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
 1. Organizatorem konkursu „Konkurs Bartos Cosmetics” (dalej: Konkurs”) jest Renata Bartos Ecostyl z siedzibąw Warszawie, przy ul. Jana Olbrachta 124/67, NIP: 5222710064, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 4. Konkurs trwa od dnia 5 kwietnia 2019 r. do dnia 12 kwietnia 2019 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 • 2 [UCZESTNICY KONKURSU]
 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie.
 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien dokonać zakupu co najmniej jednego Produktu marki Bartos Cosmetics przez stronę internetową www.bartoscosmetics.com i w komentarzu do zamówienia odpowiedzieć na pytanie „Za co lubisz wiosnę?”
 4. Osoby, które udzielą najciekawszej odpowiedzi zostanę wybrani przez Organizatora konkursu.
 5. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 15-go kwietnia 2019.
 • 3 [NAGRODY]
 1. W Konkursie przyznane zostaną 3 następujące nagródy (dalej: „Nagrody”):
  1. Komplet bielizny marki Gortex, Biustonosz i majtki (do wyboru stringi, figi) –  model AUDREY / B2 V2 o wartości 159,80zł
  2. Komplet bielizny marki Gortex, Biustonosz i majtki (do wyboru stringi, figi) – model PAMELA B2 o wartości 159,90zł
  3. Koszulka nocna marki Gortex, model Scarlet, kolor do wyboru o wartości 145,90zł
 2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 3. Osoba wygrana określa swój rozmiar bielizny i taki jest wysyłany pod wskazany przez laureata adres.
 4. Dopuszczona jest jedna wymiana rozmiaru.
 5. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 6. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
 • 4 [PRZEBIEG KONKURSU]
 1. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej dnia 15 kwietnia 2019 za pomocą stosownej wiadomości email wysłanej na adres Laureata wskazany podczas dokonania zakupu.
 2. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 19 kwietnia 2019 r. na adres konkurs.BartosCosmetics@gmail.com (z adresu, na który nadeszło powiadomienie o wygranej), wiadomości email zawierającej:
  1. dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody,
  2. rozmiar bielizny – przyznanej nagrody.
 3. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 20 kwietnia 2019 r. wiadomości email, o której mowa w ust. 9 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 4. Nagrody zostaną wysłane Laureatom od dnia 23 kweitnia 2019 w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości email.
 5. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 6. Nagrody, które nie zostaną przyznane ze względu na wystąpienie sytuacji określonych, zostaną przyznane kolejnym Uczestnikom konkursu. 
 • 5 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator konkursu.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).
 • 6 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
 2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.